Ny ledamot till Rikshems styrelse
Andreas Jensen, ny ledamot i Rikshems styrelse. Foto: RIkshem

Ny ledamot till Rikshems styrelse

Personnytt

29 mars 2019

Rikshems styrelse utökas med en styrelseledamot och nu består av sju ordinarie ledamöter.

Vid årsstämman den 28 mars 2019 valdes Andreas Jensen till ny ordinarie ledamot i Rikshems styrelse.

Andreas Jensen är född 1981 och är civilingenjör från Lunds tekniska högskola. Han är idag Senior Portfolio Manager, alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden, med fokus på infrastruktur och reala tillgångar. Andreas Jensen har tidigare varit affärsutvecklingsdirektör på MTR Nordic och dessförinnan arbetat på Skandia Liv med alternativa investeringar/infrastruktur. Han har även varit politiskt sakkunnig på Miljödepartementet och managementkonsult på McKinsey & Company.

Rikshems styrelse består sedan årsstämman av: Bo Magnusson (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Lena Boberg, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen, Per-Gunnar Persson och Per Uhlén.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se