Ny forskarskola ska utveckla hållbara fastigheter

Ny forskarskola ska utveckla hållbara fastigheter

Stadsutveckling

3 november 2020

Idag invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan i Gävle. En unik satsning där forskare, näringsliv och samhällsplanerare ska utveckla nya lösningar för hållbara fastigheter och städer.

Den nya forskarskolan finns vid Högskolan i Gävle och har ett nära samarbete med högskolorna i Dalarna och Mälardalen, näringslivet och en rad kommuner. Målet är att ta fram nya hållbara och klimatsmarta lösningar som snabbt kan implementeras i fastigheter och städer och ge konkret nytta.

– Forskarskolan är ett lysande exempel på hur forskning i samarbete med aktörer ute i samhället kan medverka till att lösa de utmaningar vi står inför. Under en sexårsperiod kommer vi att ha tolv tydligt definierade projekt med tolv doktorander, säger Patrik Thollander, direktör för forskarskolan och ansvarig för verksamheten tillsammans med docent Stephan Barthel.

Doktoranderna, centrum för denna samverkan, planeras vara anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid de tre högskolorna. Till dessa knyts från varje företag en mentor.

Bland de kommuner som reda anslutit till projektet finns Eskilstuna, Borlänge, Knivsta och Gävle. Flera kommunala bostadsbolag har också gått med - bl.a. Kopparstaden i Falun, K-Fastigheter i Eskilstuna och Gavlefastigheter i Gävle.

Dessutom finns en rad utvecklingsbolag med i arbetet. T.ex. företag som utvecklar nya koncept för växthusbyggande i städer och varuleveranser med drönare i urbana miljöer.

– Vi välkomnar ytterligare aktörer både inom offentlig sektor och den privata fastighetsbranschen att ta kontakt med oss för att diskutera olika former av medverkan, säger Patrik.

Forskarskolan är till hälften finansierad av K-stiftelsen och till hälften av de medverkande aktörerna bl.a. genom personella resurser.

– Vi kommer att satsa på forskning i framkant vad gäller hållbara fastigheter och städer och vill genererar ny kunskap. Våra resultat ska kunna omsättas i produkter, tjänster och koncept som leder till gröna och hållbara förbättringar och affärsverksamheter. Vi hoppas att de första konkreta resultaten ska finnas om cirka ett år, förklarar Patrik.

Mer information om "Future-Proof Cities": Stephan Barthel i en kort film om forskarskolan

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se