Ny bosatsning för Akademiska Hus
Foto: Akademiska Hus

Ny bosatsning för Akademiska Hus

Stadsutveckling

24 oktober 2018

Akademiska Hus investerar cirka 193 miljoner kronor i bygget av 108 lägenheter med plats för 132 studenter och forskare.

 

Satsningen, vid vid Campus Ultuna, stärker Uppsalas attraktivitet som studentstad och blir ett bidrag till SLU:s arbete med att nå sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren.

SLUhar som långsiktigt målatt fördubbla antalet studenter till cirka 10 000 inom en tioårs-period. För att kunna förverkliga det bedömer lärosätet att man behöver cirka 250-300 nya student- och forskarbostäder på Campus Ultuna.

– Bra och lättillgängliga bostäder för studenter och gästforskare är en viktig konkurrensfaktor när vi ska locka till oss de allra bästa inom båda kategorierna. Att bostäderna ligger på campusområdet med närhet till arbetsplatsen innebär också att de boende där slipper miljöpåverkande pendlingsresor och långa restider, säger Birgitta Wikmark Carlsson, biträdande universitetsdirektör vid SLU.

Den investering som Akademiska Hus nu gör innebär att bolaget kommer att bygga 108 lägenheter med plats för 132 boende i varierande form – från kollektivboende, dubbletter i korridor till mindre lägenheter. Bostäderna placeras i en befintlig byggnad vid Ultuna hamn nära natursköna Arrheniusplan, som får namnet Hydra och som tidigare har använts som institutionsbyggnad. Med bostäder i den här delen av campus knyts Campus Ultuna ihop mellan de centrala delarna av Ultuna och Fyrisån.

– Akademiska Hus vill verka för att fler studentbostäder byggs runt om i landet av många olika anledningar. Dels för att bostäder är en avgörande faktor för lärosätenas framtida konkurrenskraft och dels för att ingen student ska behöva välja bort en utbildning på grund av bostadsbrist. Dessutom bidrar fler campusnära bostäder till ökad trygghet och ett mer levande campus under dygnets alla timmar,säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag breddats så att det även medger ägande, byggande och förvaltande av student- och forskarbostäder. Utifrån en inventering kan Akademiska Hus, sett över hela landet, medverka till att 11 000 student- och forskarbostäder produceras fram till 2021. 6 500 av dessa bedöms kunna färdigställas i egen regi. Mellan 2021 och 2026 kan Akademiska Hus bidra till att ytterligare 10 000 student- och forskarbostäder skapas. Hur många av dem som bolaget bygger i egen regi är inte beslutat.

Bygget av de nya student- och forskarbostäderna på Campus Ultuna är planerat att påbörjas under vintern 2018 med inflyttning våren 2020. Projektet innebär att den befintliga byggnaden kommer att byggas om och totalrenoveras.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se