Ny analys - Dubblerade kostnader för en barnfamilj

Ny analys - Dubblerade kostnader för en barnfamilj

Analys

22 september 2022

Hushållen har det senaste året fått det allt tuffare ekonomiskt och många tvingas se över sin ekonomiska situation.

Enligt en undersökning Länsförsäkringar genomfört planerar nästan hälften av de tillfrågade att dra ned på resor och klädinköp för att klara vintern. Vi har även räknat på hur de höga priserna slår mot hushåll i olika delar av landet.

– Under hösten och vintern kommer många hushåll se över sina utgifter för att ha råd med det allra nödvändigaste. Det är tydligt att man drar ner på mindre nödvändiga saker som semesterresor och kläder. Energiförbrukningen blir allt viktigare och över hälften i vår undersökning svarar att de kommer att vidta energibesparande åtgärder. Efter många goda år för hushållen är det nu dags att dra åt svångremmen. Det är bara att hoppas att många har sparat under de goda åren vi nu lämnat, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

– Vår uträkning visar tydligt att många familjer får det tufft i början på nästa år. Stigande räntor, höga drivmedelspriser, dyrare matkasse och framför allt höga elpriser, gör att hushåll kan behöva hantera en ekonomisk smäll på tusentals kronor i januari och övriga vintermånader. Även om januari brukar vara en klassiskt tuff månad ekonomiskt, ser det i år ut att bli rena blodbadet. Den minskade efterfrågan slår även hårt mot företag och frågan är nu hur länge företagen och arbetsmarknaden kan stå emot den kraftigt minskade efterfrågan. Den höjda styrräntan kommer dessvärre att innebära en högre arbetslöshet och det är viktigt att hushållen ser till att de är tryggade om det inträffar, säger Emma Persson.

Länsförsäkringar har räknat ut hur mycket räntor och inflation kan slå mot familjer i olika delar av landet i början av nästa år

December 2020          
Familj med två barn som bor i villa          
  Bostad Bensin Mat El SUMMA
Familj Stockholm        5 801 kr           1 239 kr         7 290 kr            921 kr         15 251 kr 
Familj Göteborg        4 831 kr           1 239 kr         7 290 kr            921 kr         14 281 kr 
Familj Malmö        4 266 kr           1 239 kr         7 290 kr         1 062 kr         13 857 kr 
Familj Luleå        1 896 kr           1 239 kr         7 290 kr            506 kr         10 931 kr 
Familj Sundsvall        1 763 kr           1 239 kr         7 290 kr            491 kr         10 783 kr 
Januari 2023          
Familj med två barn som bor i villa          
  Bostad Bensin Mat El SUMMA
Familj Stockholm        9 500 kr           1 718 kr         8 384 kr       14 335 kr         33 938 kr 
Familj Göteborg        8 163 kr           1 718 kr         8 384 kr       14 335 kr         32 601 kr 
Familj Malmö        6 985 kr           1 718 kr         8 384 kr       18 153 kr         35 241 kr 
Familj Luleå        3 104 kr           1 718 kr         8 384 kr         2 805 kr         16 011 kr 
Familj Sundsvall        3 002 kr           1 718 kr         8 384 kr         2 805 kr         15 909 kr 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se