Previous Next

Ny aktör utvecklar Ö-vik

Stadsutveckling

14 september 2017

Nordkajen Fastighetsutveckling AB får uppdraget av Örnsköldsviks kommun om att fortsätta stadsutvecklingen av den inre hamnen.

 

Planerna innefattar idag idéer om nyproducerade lokaler för kontor, vård, utbildning, butiker, bostäder och parkeringshus. Ytterligare funktioner kan tillkomma över tid, beroende på marknadens önskemål. Investeringen beräknas uppgå till mellan 170-230 miljoner kronor beroende på slutlig lösning.

För att utveckla och förvalta de nya fastigheterna har Nordiska Centrumhus och Strandkajen startat det gemensamma bolaget Nordkajen Fastighetsutveckling AB.

- Det känns jättekul att få vara en del av Örnsköldsviks utveckling, och vi tror verkligen att dessa projekt kan utgöra en bra grund för framtida stadsutveckling. Vi äger sedan tidigare ”ÖA-Husen” i Örnsköldsvik och är en relativt ny aktör i staden. Vi är helt övertygande om att Örnsköldsvik har behov av mer bostäder och moderna verksamhetslokaler med tydlig miljöprofil, säger Håkan Martinell, vd, Nordiska Centrumhus.

Grundandet av Nordkajen tillsammans med Strandkajen gör nu att Örnsköldsvik får en helt ny aktör inom fastighetsutveckling: - Det känns inspirerande att medverka till att denna del av staden blir mer levande och attraktiv. Målet är att utveckla Örnsköldsviks stadskärna och bidra till att både gäster och invånare trivs, säger Markus Näslund, Strandkajen AB.

Carina Nordström, Örnsköldsviks kommun:

- En mycket positiv satsning i utvecklingen av Örnsköldsvik. Detta är verkligen ett stadsutvecklingsprojekt och ett bra bidrag till denna stadsdel. Det handlar om såväl bostäder och kontor som parkering och dessa blir lösta i ett sammanhang.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se