Nu växer Wihlborgs – nytt mångmiljonköp Foto: Wiglborgs

Nu växer Wihlborgs – nytt mångmiljonköp

Transaktion

3 juli 2019

Wihlborgs forsätter att växa i sina primärområden. Nu har bolaget förvärvat två stycken fastigheter om totalt 17 000 kvadratmeter.

Wihlborg har den 1 juli förvärvat fastigheterna Hørkær 12 i Herlev och Brydehusvej 30 i Ballerup om totalt 17 000 m².

– En stor del av Wihlborgs danska fastighetsbestånd finns i Herlev och Ballerup. Detta är en fin möjlighet för oss att komplettera vårt bestånd med ytterligare två fastigheter i området. I Hørkær arbetar vi med ett stadsutvecklingsprojekt i anslutning till våra befintliga fastigheter och genom köpet av grannfastigheten Hørkær 12 blir det enklare för oss att skapa en bra helhet i omvandlingen av kvarteret, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Fastigheterna förvärvas för en köpeskilling om 153 MDKK och säljare är ATP Ejendomme. Bland de större hyresgästerna finns Coor, Dansk Sundhedssikring, HP Elektronik, Descom och Bakholmen Auction.

Vid tillträdet är uthyrningsgraden 88 procent. Fullt uthyrt uppgår hyresvärdet till 11 MDKK och avkastningen till 6,5 procent.

– Under de senaste åren vi gjort en omvandling av de två fastigheterna som nu är fullt utvecklade. Det är därför en bra tidpunkt för oss att sälja fastigheterna till en ägare som med en större portfölj i Herlev/Ballerup-området har bättre möjlighet att uppnå synergieffekter än vi, säger Helle Lindhardt, Asset Manager på ATP Ejendomme.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se