Nu växer Gårda på höjden

Nu växer Gårda på höjden

Stadsutveckling

21 januari 2019

Det nya kontorshuset i Gårda kommer bli Göteborgs första WELL Building-certifierade byggnad.

Huset som kommer att bli 94 meter högt byggs med glidformsgjutning och betongkroppen kommer att klättra uppåt med en hastighet av tre meter per dygn. För att fira att huset nu börjar växa på höjden bjöd Peab och Platzer in till frukost och gjutningsceremoni.

- Peab och Platzer har gemensamt utvecklat Gårda Vesta till det landmärke kontorshuset kommer att bli för Göteborg. Spadtaget idag känns extra glädjande då Peab firar 60 år som samhällsbyggare i 2019. Projektet blir en talande symbol för den verksamhet som vi utvecklat tillsammans med våra kunder genom åren, säger Jesper Göransson, vd för Peab.

WELL Building Standard är en ny byggcertifiering som helt och hållet är inriktad på trivsel och hälsa för de som vistas i byggnaden. Certifieringen bygger på vetenskapliga studier och mångårig forskning och ställer höga krav inom tio viktiga områden som påverkar människan både fysiskt och psykiskt: Luft, vatten, kost, ljus, ljud, rörelse, temperatur, material, sinne och gemenskap.

- Hälsa och välmående blir allt viktigare för både arbetsgivare och arbetstagare. På Platzer sätter vi människan i centrum, vi vill att alla ska må bra på jobbet. WELL Building-certifieringen är ett naturligt steg i vårt arbete med att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser för våra hyresgäster säger P-G Persson, VD på Platzer.

När man diskuterar hus och byggnader brukar det oftast handla om den yttre miljön, den inre miljön och människorna som ska vistas där ägnas i allmänhet inte lika mycket tid. WELL-certifieringen täcker in de aspekterna och går ytterligare ett steg genom att ställa krav även på arbetsplatsens mjuka värden. Sådant som gör att de som befinner sig i byggnaden blir inspirerade och mår bra.

Byggnaden planeras så att människor uppmuntras att röra på sig och restauranger och kaféer har en tydlig hälsoprofil. Konst och god design är prioriterat för att minska stressfaktorer och ge en lustfylld miljö, och lokalerna planeras för att främja umgänge och samarbete för att på så sätt bygga trygghet och gemenskap på arbetsplatsen.

När människor mår bra på jobbet presterar de bättre. Den fysiska miljön påverkar oss mycket och skapar i förlängningen välmående företag, i dubbel bemärkelse. Man skulle kunna kalla det för trivselekonomi.

Men arbetsmiljön är inte en angelägenhet enbart för arbetsgivaren och de anställda utan i förlängningen även för samhället i stort. Well Building-certifieringen spelar en stor roll i att minska samhällskostnaderna relaterade till arbetsmiljö, helt enkelt genom att få människor att må bättre. Gårda Vesta är ett litet steg mot ett sundare Göteborg.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se