Nu väntar höjda avgifter för landets bostadsrättsföreningar

Nu väntar höjda avgifter för landets bostadsrättsföreningar

Analys

31 augusti 2022

Räntehöjningar och inflation slår hårt mot landets bostadsrättsföreningar, vars kostnader nu ökar.

 Särskilt drabbade blir skuldtyngda föreningar och de som tidigare tagit ut för låga avgifter. Framöver blir det viktigare att våga ta ut rätt avgift, trots eventuellt motstånd från de boende, menar bostadsrättsspecialisten SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Både bostadsrättsföreningar och bostadsrättsägare drabbas nu hårt av rådande räntehöjningar och inflation. Föreningar med hög belåningsgrad får påtagliga kostnadsökningar samtidigt som skenande elpriser och underhållskostnader eldar på ytterligare. Som följd kommer en majoritet av landets bostadsrättsföreningar att behöva höja sina avgifter, något som skapar en dubbel räntesmäll för bostadsrättshavare som även drabbas genom de privata lånen. Men trots eventuellt motstånd måste styrelser våga ta rätt beslut om avgifterna, menar Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

– När det kommer till månadsavgiften är det självkostnadsprincipen som gäller, det vill säga att avgiften ska täcka drift, kapital och även slitagekostnader. Problemet för en del föreningar har varit att slitagekostnaderna är för lågt beräknade och inte stämmer överens med verkligheten. Det leder till att marginalerna blir små när räntor och övriga kostnader plötsligt ökar, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Om månadsavgiften följer självkostnadsprincipen innebär det att de boende faktiskt betalar för vad det kostar att bo. Tar man däremot ut för låga avgifter är risken att framtida medlemmar får betala för det slitage som nuvarande medlemmar inte betalat fullt ut för. Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, förklarar att en förening med en sund och långsiktigt hållbar ekonomi gynnar både nuvarande och framtida medlemmar. 

– Som bostadsrättshavare är det viktigt att ha koll på effekten av hög inflation och högre räntor, både på bostadsrättsföreningens och den egna ekonomin. En förening med sund ekonomi leder till låga framtida avgifter och ett högt värde på bostaden. Att ha för låga avgifter gynnar bara medlemmar som tänker sälja sin bostad idag, tyvärr på bekostnad av framtida medlemmar och de som väljer att bo kvar, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. 

För att en förening ska kunna säkerställa tillräckligt med kapital för slitagekostnader blir underhållsplanen ett viktigt verktyg. Framöver blir det också viktigt för föreningar att kommunicera med sina medlemmar kring hur ekonomi och avgifter kommer att påverkas.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se