Nu utökar M2 obligationslånet med hundratals miljoner

Nu utökar M2 obligationslånet med hundratals miljoner

Ekonomi

12 oktober 2017

M2 Asset Management AB utökar befintligt obligationslån 2017/2020 med 300 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till allmänna verksamhetsändamål.

 

Sedan tidigare finns 600 miljoner kronor i utestående obligationer vilket ger en total utestående obligationsvolym om 900 miljoner kronor efter transaktionen.

De nya obligationerna emitterades till kurs 100 pricent vilket ger en rörlig ränta om STIBOR 3m + 450 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor med förfall den 6 juli 2020 vilket ger en kvarvarande löptid på drygt 2,7 år. M2 kommer att ansöka om notering av de emitterade obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till allmänna verksamhetsändamål.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare i transaktionen medan MAQS Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare till M2.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se