Nu tas nästa steg i Solvallastaden Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret. Fotomontage: Tengbom.

Nu tas nästa steg i Solvallastaden

Stadsutveckling

27 februari 2019

Exploateringsnämnden väntas vid sitt möte i nästa vecka föreslå markanvisningar för totalt 500 bostäder i Solvallastaden.

Bolagen som väntas få markanvisningar för de 500 bostäderna är Einar Mattsson, Wästbygg, HSB Bostad och BTH Bostad. Totalt skall över 2 000 bostäder byggas i området.

Förutom bostäder väntas Exploateringsnämnden också anvisa mark till Wästygg för ett hotellbygge i området som planeras bli 9-10 våningar högt. 

Det står sedan tidigare klart att Balder, efter en överenskommelse med Stockholms Travsällskap som säljare, förvärvat ca 83 000 kvadratmeter byggrätt i Solvallastaden. Utvecklingsområdet motsvarar sex kvarter bestående av bostäder och kommersiella lokaler för såväl handel som service.

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se