Nu säljer SBB av i Kalmar

Nu säljer SBB av i Kalmar

Transaktion

7 juli 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar lager- och industrifastigheter i Kalmar kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 340 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar lager- och industrifastigheter i Kalmar kommun till Nyfosa AB. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 36 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 25,7 mkr. Totalt överenskommet fastighetsvärde är 340 mkr innan avdrag för latent skatt om 20 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

"Vi fortsätter att avyttra icke-strategiska fastigheter med ambitionen att stärka balansräkning ytterligare”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och frånträde sker 29 augusti 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se