Nu säljer Halmstad stad fastigheter

Nu säljer Halmstad stad fastigheter

Transaktion

26 februari 2021

Efter styrelsebeslut inleds en försäljning av sju fastigheter inom HFAB:s befintliga bestånd nu under våren. 

Med ett ökat avkastningskrav som grund och där HFAB nu ser möjligheter att skapa fortsatt goda förutsättningar för ett strategiskt och hållbart fastighetsägande, är processen påbörjad.

Fastigheterna som ska försäljas är Linden 2 - Linden 8 – Poppeln 14 – Advokaten 1 – Haverdal 3:10 – Haverdal 2:266 och Brynjan 15. Hyresgäster i berörda fastigheter är informerade.

– Försäljningen görs med anledning av det ökade avkastningskravet. Jag hoppas att vi genom denna försäljning kan skapa goda möjligheter för externa aktörer att etablera sig i Halmstads kommun, säger Jimmie Tschander.

Arbetet med planering av hur försäljningsprocessen ska gå till är påbörjad och försäljningen planeras vara klar under 2021.

För befintliga hyresgäster i de berörda fastigheterna innebär försäljningen att man behåller sina köpoäng hos HFAB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se