Nu är Backa Bergö skyddat mot översvämning Igår invigdes ny klimatsäkring, skred- och översvämningsskydd i Backa Bergö av den nya generaldirektören på Statens Geotekniska Institut, Johan Anderberg samt Göteborgs stads stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant och Ytterbyggs VD Mats Berntsson.

Nu är Backa Bergö skyddat mot översvämning

Ekonomi

28 september 2021

Nu har fastighetsägare i samverkan byggt ett skydd mot översvämningar vid älven i Backa Bergö, Göteborg.

Det är Ytterbygg som tillsammans med grannar i Backa klimatsäkrat 15 verksamhetsfastigheter genom att bygga en invallning som skyddar mot översvämning vid höga vattennivåer i älven.

Samtidigt förstärks leran i marken med kalkcementpelare för att förhindra ras.

Projektet är det första i sitt slag som står klart, och som dessutom genomförts i samarbete mellan flera privata fastighetsägare.

Redan vid stormen Gudrun 2005 gick vattnet från Göta älv ända upp till industribyggnaderna längst ner i området. Detta blev en väckarklocka för fastighetsägarna i området eftersom vattenstånden i framtiden riskerar att bli ännu högre.

Området ligger i Göta älvdalen, utpekat som ett av Sveriges mest skred känsliga områden, där det historiskt har varit flera allvarliga skred, som t ex Surte-raset och Tuve-raset.

Till följd av klimatförändringar kommer rasen framöver bli allt mer frekventa, då ökat flöde i älven skapar mer erosion.

– Det är för att undvika översvämningar och skred i framtiden vi har gjort åtgärderna. Det är alltid bättre att förebygga problem, säger Ytterbyggs VD Mats Berntsson, som varit drivande i arbetet.

Hela projektet, med både förstärkning och invallning, har utförts i samarbete mellan de olika fastighetsägarna på Backa Bergögata.

Lång process

Total kostnad för projektet är 13 miljoner kronor, varav förstärkningen har bekostats delvis med statliga medel med ett bidrag på sex miljoner kronor.

Det tog två år för fastighetsägarna att enas om vad som skulle göras och hur det skulle betalas. Sen tog det sex år att få till alla tillstånd, och två år att bygga.

– Den långa tiden för myndighetsbesluten är något som behöver ses över och förkortas väsentligt, säger Mats Berntsson.

Skredrisksäkring och skydd mot översvämningar kommer i framtiden att behövas på många platser längs med hela Göta Älvdalen.

Statlig satsning

 

Statens geotekniska institut har tillsatt pengar och bildat Götaälvdalsdelegationen som har i uppdrag att stödja projekt som minskar risken för skred.

Det projekt som nu invigts är det första projekt som fått bidrag från SGI och utförts i samarbete mellan fastighetsägare, SGI och Göteborgs stad.

– Det är glädjande att vi nu ser konkreta åtgärder för att säkra upp att vattenförsörjning, bebyggelse, miljö och infrastruktur längs med Göta älv inte påverkas av ras och skred. Det här är ett positivt exempel på samverkan där flera aktörer gått samman för gemensam samhällsnytta och anpassning till ett förändrat klimat, säger Johan Anderberg, generaldirektör på SGI.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se