Nu påbörjas byggnationen av Sörred Logistikpark

Nu påbörjas byggnationen av Sörred Logistikpark

Stadsutveckling

20 maj 2022

Logistikmarknaden i Göteborg är under kraftig tillväxt. En av de större logistiksatsningarna i närheten av Göteborgs hamn heter Sörred Logistikpark

Sörred Logistikpark utvecklas i ett samarbete mellan fastighetsbolagen Platzer och Bockasjö. Den 25 maj är det dags för första spadtaget för området och det första huset om 43 000 kvadratmeter. Tillsammans med Schenker Logistics, som kommer att hyra 30 000 kvadratmeter i byggnaden, välkomnar vi media att närvara vid spadtaget.

Göteborgs logistikmarknad är i en spännande expansionsfas. I en region med bland annat Skandinaviens största hamn och en fordonsindustri som står inför ett omfattande teknikutvecklingssprång är logistiken en viktig faktor. Det har inte minst blivit tydligt de senaste åren med en orolig omvärld, stopp i viktiga logistikled samtidigt som vi har en ökande e-handel.   

En av flera storskaliga logistiksatsningar på Hisingen i Göteborg är Sörred Logistikpark, ett samarbete mellan Platzer och Bockasjö. Totalt utvecklar vi här 135 000 kvadratmeter logistikbyggnader fördelat på ett markområde om drygt 300 000 kvadratmeter. Logistikparken byggs med en av branschens högsta hållbarhetsstandarder; miljöklassningen BREEAM-SE Excellent, som ställer höga krav på såväl material som energiprestanda. 

I Sörred Logistikpark etablerar sig Schenker Logistics, en ledande leverantör av globala logistiktjänster för industri och handel. Etableringen i området ligger i linje med bolagets strategiska tillväxtplan för att möta den höga efterfrågan på svenska marknaden. Schenker Logistics räknar med att skapa cirka 100 nya arbetstillfällen med sin etablering. 

Den 25 maj kl. 10.30 är det dags för första spadtaget i Sörred Logistikpark. Tillsammans med Schenker Logistics välkomnar Platzer och Bockasjö medier att närvara. På plats finns det möjlighet att intervjua Håkan Nydén, CEO på Schenker Logistics, Magnus Strand, CEO Schenker AB och Head of Cluster SE/DK/IS, Joakim Hedin, vd på Bockasjö, och P-G Persson, vd på Platzer.  

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se