Nu kan Erik Selin lösa preffen Foto: Balder

Nu kan Erik Selin lösa preffen

Ekonomi

4 september 2017

Emissionen på den europeiska marknaden blev lyckad. Nu kommer Balder lösa in utstående preferensaktier.

 

Fastighets AB Balder med Erik Selin i spetsen emitterade i fredags 850 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. 500 miljoner euro emitterades som en senior unsecured obligation med förfall 2026 till en fast ränta om 1,95 procent och 350 miljoner euro som en hybridobligation med en fast ränta om 3,13 procent.

Likviden från obligationsemissionen om 500 miljoner euro kommer att användas för att återbetala säkerställd skuld.

Emissionen av hybridobligationen innebär att Balder nu avser att inlösa samtliga utestående preferensaktier. Inlösen kan ske efter beslut på extra bolagsstämma.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se