Nu inleds den gigantiska logistiksatsningen i Göteborg
Området är cirka 270 000 kvadratmeter stort. Totalt planeras sex väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm.

Nu inleds den gigantiska logistiksatsningen i Göteborg

Ekonomi

8 mars 2022

I vår påbörjas byggnationen av Halvorsäng Logistikpark i Göteborg med 270 000 kvadratmeter logistikmark.

 – Läget och förutsättningarna är perfekta för att åstadkomma något riktigt extra som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Mariette Hilmersson, vd för Castellum Väst.

Efter noggrann utvärdering av området Halvorsäng beslutade Göteborgs Hamn att skapa ett joint venture-företag med en privat aktör. Castellum valdes i en urvalsprocess där både ekonomi och hållbarhet var viktiga faktorer.

I juni 2021 tecknades en avsiktsförklaring om ett bolag där Castellum och Göteborgs Hamn AB äger lika delar, vilket formellt klubbades av kommunfullmäktige i slutet av november.

Därmed ligger vägen öppen för att snarast börja bygga. Den första etappen startar i vår och hela området ska vara färdigutvecklat inom fyra år.

– Halvorsäng Logistikpark har ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn med Nordens mest kompletta fartygs- och inlandsnätverk. Läget är idealiskt för att hantera inkommande gods via sjövägen, och vidare distribution genomförs enkelt via ett stort utbud av transportlösningar med järnväg och lastbil, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Från anläggningen är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret.

I direkt anslutning till logistikparken byggs också Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik som ger möjligheter till fossilfri lastbilsdistribution.

Sedan i december 2021 finns dessutom Halvors länk, en ny väg som underlättar godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen och Göteborgs hamn.

Området är cirka 270 000 kvadratmeter stort. Totalt planeras sex väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. Några blir upp till 35 meter höga med möjlighet att yteffektivt lagerhålla stora volymer. Allt byggs på stadig berggrund, vilket ger hög bärighet.

När hela området står klart 2026 ska den sammanlagda lokalytan att uppgå till 145 000 kvm och cirka 700 personer beräknas ha sin arbetsplats här.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se