Nu förädlar Fabege Råsunda

Nu förädlar Fabege Råsunda

Stadsutveckling

1 september 2020

I dag påbörjas arbetet med gator och torg inom kvarteret Lagern, på platsen där gamla Råsunda stadion låg.

Den nya stadsdelen kommer att innefatta omkring 700 nya bostäder och ett antal nya kontorslokaler. Samtidigt läggs grunden för ett omfattande konstverk integrerat i gatustråk och torg – Stjärnskott - av konstnären Sophie Tottie.

Konstverket med titeln Stjärnskott är ett av de största konstverk som beställts för utomhusmiljö i Sverige till ytan sett och omfattar över cirka 4 400 kvadratmeter. Det består av ett antal ton mönsterlagda smågatstenar i olika stensorter med inlagda texter och symboler samt skulpturer. Konstverket börjar i anslutning till Råsunda och sträcker sig över hela det nya torgstråket fram till Solna centrum.

– De nya kvarteren i Råsunda med 700 nya bostäder och nya arbetsplatser kommer, tillsammans med torget och gatustråken som bildar konstverket Stjärnskott, att utgöra en helt unik stadsmiljö och bidra till en mer levande stadsdel, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Sophie Totties konstverk Stjärnskott har beställts av Solna stad i samarbete med Fabege och Peab.

– När konst kan upplevas av många i vardagen, då är den som bäst. Vi har följt Sophie Tottie under många år och är glada över att det är hon som tagit sig an att utveckla konsten för denna historiska plats, säger Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se