Nu får bostadsbolagets styrelse sparken Foto: Engman/Wikimedia

Nu får bostadsbolagets styrelse sparken

Personnytt

18 maj 2018

Förtroendet är förverkat menar ägarna och bolagets vd har redan hoppat av. Redan nästa vecka tvingas styrelsen bort.

 

Förslaget från ägaren är att det kommunala bostadsbolaget HFAB:s (Halmstad Fastighets AB) styrelseledamöter lämnar sina uppdrag i samband med fullmäktiges möte nästa vecka.

Detta är ett år tidigare än ett sådant beslut egentligen kunde ha tagits, men kommunen är skarpt missnöjda med arbetet som HFAB utfört.

Starkt missnöje

Anledingen är  att det finns oenighet om hur Halmstads största fastighetsbolag bör drivas och utvecklas. Bland annat är Halmstads kommun inte tillfredställda med hur styrelsen hanterat en fråga om fastighetsförsäljning och markköp.

– Vi har haft flera samråd med styrelsen och tyvärr har vi som ägare inte längre förtroende för hur styrning och ledning sköts i HFAB, säger Lars Püss (m), ordförande i Halmstads Rådhus AB.

En åsikt som verkar delas av både partivänner och partikonkurrenter i hela fullmäktige:

– Vi har över partigränserna varit väldigt tydliga med vad vi som ägare vill se, men styrelsen har inte levererat, säger Rose-Marie Edlund (s), vice ordförande i Halmstads Rådhus AB.

Ny styrelse tillsätts

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj kommer nya ledamöter till styrelsen att tillsättas. Kommunfullmäktiges valberedning sammanträder före fullmäktiges möte.

– Jag vill understryka att HFAB är ett bolag med nöjda hyresgäster. Det här handlar inte om hur deras kärnverksamhet sköts utan oförmåga att samverka med övriga kommunkoncernen och se till helheten i viktiga frågor, säger Lars Püss.

HFAB:s vd Marie Thelander Dellhag har sagt upp sig från sin tjänst. Rekrytering kommer att inledas så snart ny styrelse tillsatts.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se