Nu börjar bygget av Arvid Nordquists flaggskepp

Nu börjar bygget av Arvid Nordquists flaggskepp

Arkitektur

16 juni 2022

Arvid Nordquist tillsammans med Järfälla kommun inviger nu bygget av den första moderna svenska kombinerade industri- och kontorsbyggnaden i trä.

Företaget tar det första spadtaget till det nya kafferosteriet i Jakobsberg utanför Stockholm. 2025 ska det stå klart med förhoppning att inspirera fler att bygga på nya innovativa sätt.

Med konstruktion i trä är den planerade rosteri- och kontorsbyggnaden unik i sitt slag både i och utanför Sverige. Företaget bakom, Arvid Nordquist, vill visa att det går att tänka långsiktigt och hållbart genom att använda innovativ träteknik.

”Som familjeföretag har vi alltid haft en lång tidshorisont för våra beslut, och våra kunder förväntar sig att vi gör det som känns bäst både i mage och hjärta,” säger Anders Nordquist, VD på Arvid Nordquist. ”Vi vill visa att det är möjligt att bygga på nya sätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer.”

Smart energiåtervinning

Det nya kafferosteriet är placerat i Jakobsberg, norr om huvudstaden, mellan Gamla Enköpingsvägen och E18. Projektet sker i nära samverkan med Järfälla Kommun, Sagax och Eppens Arkitektur. Träbyggnaden kommer på olika sätt att använda modern teknik för att hushålla med resurser och ge minimal miljöpåverkan.

”Vi bygger ett modernt och resurseffektivt kafferosteri som bland annat kommer kunna föra tillbaka överskottsvärme från rostningen av kaffebönorna till verksamheten, ” säger Peter Dannqvist, Logistikdirektör på Arvid Nordquist. ”Det är en viktig del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete som inkluderar allt från hållbart certifierade bönor, cirkulära förpackningar till att välja rätt lösning för ett rosteri med minimala utsläpp.”

Många fördelar med trä

Det finns många fördelar med att bygga i trä. Inte bara är det en förnybar råvara som ingår i naturens kretslopp och som binder koldioxid, det finns också stor tillgång på träd på nära håll i Sverige. Träbyggnader kan stå i flera hundra år och anses också ge behagliga inomhusklimat.

”Genom att välja trä minskar vi koldioxidutsläppen kopplade till bygget väsentligt och därmed minskar vi vår klimatpåverkan, samtidigt som vi bidrar till en mer trivsam arbetsmiljö” säger Anders Nordquist. ”Vi har sedan mer än 10 år tillbaka arbetat med att reducera utsläppen i hela värdekedjan och klimatkompenserat för de som återstår genom trädplantering, därför känns det värdefullt att nu också få använda träd på ett hållbart sett här hemma i hjärtat av vår verksamhet.”

Högt i tak

Utformningen av det nya kafferosteriet integrerar kontors- och fabriksbyggnaden och har en gestaltning som likt företaget Arvid Nordquist kombinerar modernitet med klassisk form och kvalitetstänk. Att bygga själva kafferosteriet i trä har ställt speciella tekniska krav på lösningarna. I den 24 meter höga rosthallen finns specialutformade takstolar för att kunna skapa fri golvyta och samtidigt bära upp de väldiga lasterna från den tekniska utrustningen.

”Vi har inte hittat några andra jämförbara träbyggnader med den här typen av volym och därför har vi skapat innovativa lösningar tillsammans med några av Sveriges främsta experter på träkonstruktioner, det här visar att det går att bygga mer ambitiösa industrilokaler i trä än vad som hittills gjorts,” säger Arvid Jansson på Eppens Arkitektur.

200 arbetstillfällen

Placeringen i Jakobsberg innebär att det är nära till kommunikationer och service, vilket kommer underlätta att attrahera kompetens till företaget. Arvid Nordquist har i över 60 år haft sitt rosteri i Solna, men i takt med att företaget vuxit ur de befintliga lokalerna började man söka efter mer ändamålsenliga lokaler som passar planerna för framtiden. Den befintliga hyresvärden i Solna, Sagax, är också en partner i det nya projektet och arbetar tillsammans med Arvid Nordquist för att bygga och ansvara för den nya lokalen.

”Vi har haft ett långsiktigt partnerskap som nu även sträcker sig långt in i framtiden, där vi tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för det nya kafferosteriet,” säger Pelle Fochsen på Sagax. ”Vi är stolta över att vara med och bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsplats, att bygga i trä har många fördelar utöver minskade klimatutsläpp. Det minskar transporter, blir en bättre byggarbetsplats och kortar byggtiden på plats. Det ska bli spännande att sätta igång.”

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se