Nu avyttrar jätten för en halv miljard

Nu avyttrar jätten för en halv miljard

Transaktion

23 juni 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer kontors- och industrifastigheter i Halmstad och Landskrona för 436 mkr

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar sex fastigheter i Halmstad och Landskrona till Fastighetstaden i Halmstad AB och Doxa Aktiebolag. Beståndet avser kontors- och industrifastigheter med en blandning av privata och offentliga hyresgäster och har en total uthyrningsbar yta om ca 26 000 kvm.

”SBB avyttrar icke-kärninnehav i linje med bokförda värden för att ytterligare stärka vår balansräkning” kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och frånträde sker innan utgången av juni 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se