NREP köper grönt fastighetskreditbolag – Expansionen stärker vårt fotavtryck utanför Norden och svarar samtidigt upp mot vår ambition att erbjuda våra kunder ett större utbud av investeringsmöjligheter inom fastigheter, säger Rickard S. Dahlberg, medgrundare av NREP.

NREP köper grönt fastighetskreditbolag

Ekonomi

3 december 2021

NREP breddar sin verksamhet och köper ett fastighetskreditbolag från M3 Capital Partners. Kreditbolaget är marknadsledande i Tyskland och har ett hållbarhetsengagemang som passar bra in i NREP:s strategi.

– Affären är en viktig milstolpe för NREP i vårt arbete att lösa grundläggande samhällsutmaningar över nationsgränser, säger Rickard S. Dahlberg, medgrundare av NREP.

Det förvärvade bolagets förvaltade värde överstiger en miljard euro och avser främst A-lägen i flera av Tysklands största städer. Bolaget har 16 medarbetare och förvaltar i dagsläget tre fonder som investerar i både juniorlån och strukturerade helhetslösningar och som löpande har överträffat sina avkastningsmål.

Genom affären breddar NREP sitt erbjudande till investerare, tack vare det förvärvade bolagets kreditlösningar utanför banksektorn.

NREP utökar dessutom sina förvaltade tillgångar från 12,5 miljarder till cirka 14 miljarder euro.

Tidigare i år etablerade sig NREP i Polen och den nya affären följer NREP:s strategi att fortsätta in på flera marknader.

– Expansionen stärker vårt fotavtryck utanför Norden och svarar samtidigt upp mot vår ambition att erbjuda våra kunder ett större utbud av investeringsmöjligheter inom fastigheter, säger Rickard S. Dahlberg.

Affären görs i två steg, där NREP i ett första skede köper 49 procent av bolaget. Övriga 51 procent kommer att förvärvas i början av 2024.

Avgörande för affären är kreditbolagets engagemang för hållbarhet, som rimmar väl med NREP:s åtagande att år 2028 bli det första internationella fastighetsbolaget med en koldioxidneutral portfölj.

Bland annat planerar kreditbolaget att nästa år lansera en renodlad fond för gröna och hållbara lån, helt anpassad till FN:s mål för hållbar utveckling.

– Den gröna fonden blir en pionjär när det gäller hållbara finansieringslösningar på den tyska marknaden, säger Rickard S. Dahlberg.

M3:s enhet för fastighetskrediter kommenterar affären skriftligt: "Affären möjliggör för oss att tillsammans med NREP ta vidare vårt institutionella investeringsperspektiv på fastighetskrediter, som är grundat i djup lokal kännedom, till marknader utanför Tyskland med liknande kreditmässiga behov."

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se