NREP först i Sverige med banbrytande energilösning Norra Vitsippan har utvecklats med trästommar, grön betong och den innovativa energilösningen HYSS, som för första gången implementerats i ett flerbostadshus i Sverige.

NREP först i Sverige med banbrytande energilösning

sustainability

28 oktober 2021

NREPs färdigställda netto noll-energihus i Salem blir först i Sverige med den banbrytande energilösningen HYSS. 

För att minska fastighetssektorns omfattande resursanvändning krävs nytänkande lösningar.

I Salem står nu netto noll-energiprojektet Norra Vitsippan färdigställt, utvecklat med trästommar, grön betong och den innovativa energilösningen HYSS, som för första gången implementerats i ett flerbostadshus i Sverige. Ett resultat av det ambitiösa samarbetet mellan bostadsutvecklaren Skanska och fastighetsägaren NREP.

I Sverige uppges 30 procent av den totala energianvändningen komma från bygg- och fastighetssektorn. 2019 gick NREP som första nordiska fastighetsaktör med i RE100, en global koalition av företag med syftet att driva en grön omställning, och har därmed åtagit sig att ställa om hela sitt fastighetsbestånd till att drivas med förnybar energi.

Nu står bolagets hyresbostäder i Norra Vitsippan färdigställda, ett projekt som speglar ambitionerna genom att nå netto noll i energianvändning och därmed producerar lika mycket energi som nyttjas på årsbasis.

I uppförandet av Norra Vitsippan har utvecklaren Skanska erbjudit den långsiktiga fastighetsägaren NREP netto noll genom det innovativa styrsystemet HYSS, Hybrid Solar System från Free Energy, som kombinerar de förnybara och lokalproducerade energislagen solenergi och bergvärme.

Solpaneler genererar varmvatten som används till att effektivisera värmepumpen och återladda borrhålen med värme under sommarhalvåret. På så vis motverkas utarmning av energi i berget och en hög effekt säkerställs i systemet under vinterhalvåret.

Med HYSS som bas blir det möjligt att med begränsade takytor och på affärsmässiga grunder uppnå netto noll energi, eftersom behovet av solcellspaneler drastiskt reduceras.

– Det här är NREPs första netto noll-energiprojekt och utgör ett viktigt steg på väg mot att minska energianvändningen och ställa om hela vårt fastighetsbestånd på 3 miljoner kvadratmeter till att drivas på förnybar energi. HYSS-lösningen har aldrig tidigare används i ett flerbostadshus i Sverige och vår sektor är i stort behov av nya innovationer likt detta styrsystem, säger Rickard Langerfors, Bostadschef på NREP i Sverige och fortsätter:

– Vi kan bara nå riktiga genombrott med ambitiösa partnerskap och i Norra Vitsippan har vi återigen haft ett givande samarbete med Skanska där vi tillsammans hittat nya vägar framåt. Min förhoppning är att projektet kan inspirera till vidare nytänk och bana väg för hur framtidens bostäder kan utvecklas.

Trästomme och halverade betongutsläpp

Även i materialval och utvecklingsfas har omfattande åtgärder vidtagits för att projektet ska hålla så hög hållbarhetsprofil som möjligt.

Huskropparna har uppförts med modulhus i trä, dels för att nyttja naturmaterial, dels dra nytta av fördelarna med industriell produktion.

Byggnaderna restes även med Skanskas gröna betong, som innebär halverade koldioxidutsläpp genom att bestå av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden.

Maskinerna på arbetsplatsen har dessutom drivits på biobränsle.

– Målsättningen här var att ta ett ordentligt kliv i jakten på Skanskas resa mot klimatneutralitet och rita om kartan för hur vi löser energifrågan i våra egenutvecklade flerbostadshus. Hittills har de flesta bostadsutvecklare kämpat med att få ner energiförbrukningen genom tätare hus och bättre isolering. HYSS i kombination med alla andra klimatoffensiva åtgärder i projektet är ett nytt steg som hjälper oss att nå ända fram, säger Anders Degerstedt, projektchef på Skanska Hyresbostäder.

Norra Vitsippan består av sju byggnader som totalt innefattar 108 moderna hyresbostäder. Bostäderna omgärdas av naturskog och har närhet till skola, centrum och kommunikationer i Salem cirka 30 minuter från Stockholms Stad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se