NP3:s emission övertecknad Andreas Nelvig, vd, NP3. Foto: NP3

NP3:s emission övertecknad

Ekonomi

27 november 2018

Det blev succé för Sundsvallsbaserade NP3 och deras nyemission av preferensaktier. Totalt har bolaget nu fått in över 300 miljoner.

 

Utfallet i NP3:s nyemission av högst 10 867 789 preferensaktier, för vilken teckningsperioden avslutades den 21 november 2018, visar att 10 743 086 preferensaktier, motsvarande 98,9 procent av nyemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter.

Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 4 866 279 preferensaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket innebär att nyemissionen har tecknats till sammanlagt 144 procent.

NP3 har således inte behövt utnyttja emissionsgarantin från Sagax genom dotterbolaget Satrap Kapitalförvaltning AB. Genom nyemissionen tillförs NP3 cirka 304 miljoner kronor före emissionskostnader.

De 124 703 preferensaktier som inte har tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats, till personer som har tecknat preferensaktier utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i nyemissionsbeslutet och i det prospekt som NP3 har offentliggjort i samband med nyemissionen.

Besked om tilldelning avseende teckning utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de personer som erhållit tilldelning. Förvaltarregistrerade tecknare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 38 037 261,50 kronor till totalt 266 260 834 kronor och antalet aktier kommer att öka med 10 867 789 aktier till sammanlagt 76 074 524 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 21 735 578 preferensaktier, när nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade preferensaktier (BTA) på Nasdaq Stockholm är den 3 december 2018. De nya preferensaktierna förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 7 december 2018.

Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 och Avanza är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Av Redaktionen

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se