NP3:s 2017 - stora ökningar
Andreas Nelvig, vd, NP3. Foto: World in Property

NP3:s 2017 - stora ökningar

Ekonomi

23 februari 2018

När Sundsvallsbolaget lägger 2017 till handlingarna visar årsrapporten bland annat på en intäktsökning med 28 procent.

 

Förra året blev ett år då NP3 köpte fastigheter för 1,5 miljarder varav det största var i Östersund. Vid köpet var vakansgraden 25 procent, men efter att bolaget gjorde en del handpåläggning är den nu nere i nio procent.

Totalt ökade förvaltningsresultatet med 60 miljoner.

– Vi avslutar året med ett resultat för fjärde kvartalet som belastades med höga kostnader relaterade till den stränga vintern samt en centraladministration med omställningskostnader. Med tanke på att det enligt uppgift var senast 1981 vi hade dessa snömängder i vår geografi finns det anledning att förvänta sig att effekten av vintern även påverkar 2018. Kostnaderna är inte bara i form av snöröjning utan kan också komma att avse reparationer av följdskador. Omställningen i centraladministrationen förklaras av att vi valt att anställa egen personal i större omfattning för den ekonomiska förvaltningen. Dessa planerade omstruktureringar leder till effektivitetsvinster för bolaget, vilka ger full effekt under början av tredje kvartalet 2018. Detta till trots visar NP3 tillväxt med fyra procent i förvaltningsresultat och 14 procent i driftöverskottet under kvartalet, säger vd Andreas Nelvig i en kommentar.

Även på intäktssidan blev det plus med 28 procent och Nelvig ser positivt på 2018.

– Jag ser fram emot det innevarande året. Vi har goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa, konstaterar han.

Av Redaktionen

Faktaruta

NP3 Januari-december 2017

  • Intäkterna ökade med 28 procent till 677 mkr (529).
  • Driftöverskottet ökade med 25 procent till 477 mkr (383).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 245 mkr (243).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 447 mkr (407) vilket motsvarar 8,22 kr/aktie (7,89).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 med 2,70 kr/stamaktie (2,40). Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 168 mkr (130) vilket motsvarar en ökning med 29 procent.

Källa: NP3

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se