NP3 plockar in hundratals miljoner Andreas Nelvig, vd, NP3.

NP3 plockar in hundratals miljoner

Ekonomi  

16 juni 2017

Bolaget emitterar kring 100 miljoner som är tänkta att gå till allmänna verksamhetsmål.

 

NP3 Fastigheter AB har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 100 miljoner. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mijoner, varav 350 av dom emitterades i april 2017.

Obligationerna emitterades till kurs 100,25 procent, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 440 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 13 april 2021.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

SEB och Swedbank har varit finansiella rådgivare och bookrunners i samband med obligationsemissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se