NP3 lanserar ett certifikatprogram om två miljarder NP3 med VD Andreas Wahlén lanserar nu ett certifikatprogram som komplement till nuvarande finansieringskällor.

NP3 lanserar ett certifikatprogram om två miljarder

Ekonomi

28 september 2021

NP3 lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor.

NP3 har för avsikt att under början av oktober 2021 lansera ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor.

Löptiden kommer att uppgå till högst 1 år och som ett första steg avser bolaget att ge ut certifikat om 900 miljoner kronor under programmet.

Certifikatprogrammet kommer att vara ett komplement till NP3:s nuvarande finansieringskällor och utgör en del i bolagets fortsatta tillväxtambitioner.

Arrangör av företagscertifikatprogrammet kommer att vara Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank, SEB och Danske Bank.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se