NP3 köper Hägglundsområdet för 250 mkr NP3 köper Hägglundsområdet i Örnsköldsvik av APP Fastigheter.

NP3 köper Hägglundsområdet för 250 mkr

Transaktion

30 april 2021

NP3 har förvärvat den klassiska industri- och lagerfastigheten Hägglundsområdet i Örnsköldsvik för 250 miljoner kronor.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 57 500 kvadratmeter med en tomtareal om 107 000 kvadratmeter.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 35 miljoner kronor och uthyrningsgraden för fastigheten uppgår till 90 procent.

Säljare är  APP Fastigheter och NP3:s tillträde sker under andra kvartalet 2021.

NP3 har samtidigt avyttrat en hotellfastighet för 115 miljoner kronor i Tällberg. Som en del i affären har NP3 investerat i en minoritetsandel i Hotellfastighetsbolaget Cibola.

Hägglundsområdet i Örnsköldsvik är en del av den svenska industrihistorien. Här etablerades i slutet av 1800-talet Johan Hägglund  en snickerifabrik, som sedan blev verkstadsföretaget AB Hägglunds och Söner.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se