NP3 köper för 220 mkr och säljer för 120 mkr

NP3 köper för 220 mkr och säljer för 120 mkr

Transaktion

29 april 2021

NP3 har köpt industri- och handelsfastigheter för 220 miljoner kronor. Samtidigt avyttras kontorsfastigheter för 120 miljoner.

Förvärven består av ett flertal transaktioner i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. De avser industri- och handelsfastigheter i Gävle, Piteå, Västerås samt Borlänge med en uthyrbar area om 21 230 kvadratmeter och en tomtareal om 87 257 kvadratmeter.

Förvärven bidrar med 19,8 miljoner kronor till bolagets hyresvärde och har en uthyrningsgrad om 96 procent. Tillträdena till fastigheterna sker under andra kvartalet 2021.

Som en del av bolagets fortlöpande renodling av sin fastighetsportfölj har fem fastigheter primärt för kontorsändamål avyttrats i Borlänge, Orsa och Ovanåker till ett värde om 120 miljoner kronor. Hyresvärdet för de avyttrade fastigheterna uppgår till 12,9 miljoner kronor med en uthyrbar area om 10 519 kvadratmeter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se