NP3 köper för 145 mkr i Gävle NP3 med VD Andreas Wahlén fortsätter att expandera i Gävle.

NP3 köper för 145 mkr i Gävle

Transaktion

16 juli 2021

NP3 Fastigheter har förvärvat två fastigheter för sammantaget 145 miljoner kronor i Gävle

De två fastigheterna har förvärvats i två olika transaktioner.

Fastigheterna är för industriändamål och den uthyrningsbara arean uppgår till 9 900 kvadratmeter med en tomtareal om 31 000 kvadratmeter.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 10,4 miljoner kronor och uthyrningsgraden för fastigheterna uppgår till 100 procent.

Den genomsnittliga durationen uppgår till 6,6 år.

Tillträde har skett på en av fastighet och den andra fastigheten tillträds under fjärde kvartalet 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se