NP3 köper för 110 miljoner

NP3 köper för 110 miljoner

 

27 mars 2015

NP3 Fastigheter har i en affär med lokala investerare i Norrbotten förvärvat fastigheten Gällivare 12:334 till ett underliggande fastighetsvärde om 110 mkr. Förvärvet sker genom bolaget Företagscentrum i Gällivare AB.

Industrifastigheten Gällivare 12:334 har en yta om drygt 15 000 kvadratmeter och en markareal om 135 000 kvm. Hyresvärde uppgår till ca 16,5 mkr. Största hyresgästen är Metso som totalt står för ca 40 % av hyresvärdet. Totalt så har fastigheten över 40 hyresgäster med en snittavtalslängd på ca 3,5 år. Initial avkastning beräknas uppgår till drygt 10 %.

-Det är gynnsamt att vi stärker oss i Malmfälten vilket vi ser som en väldigt intressant marknad. Affären gör NP3 än mer lokalt närvarande i en geografi som vi tror på och där vi vill växa. Fastigheten har genomgått en stor förändring under de senaste åren och är i väldigt bra skick och att då kunna förvärva på 10 % gör det till en riktigt bra affär, säger Andreas Nelvig, verkställande direktör, NP3 Fastigheter.

Vill du veta mer om Fastighetsobligationer och Preferensaktier? se konferens: Fastighetsobligationer och Preferensaktier 2015-2020.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Np3 för mer information vänligen kontakta Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798