NP3 ökar förvaltningsresultatet i Q4

NP3 ökar förvaltningsresultatet i Q4

Ekonomi

19 februari 2021

NP3:s förvaltningsresultat per stamaktie ökade med 15 procent för helåret 2020 och med 19 procent för sista kvartalet jämfört 2019.

Under Q4 2020 ökade NP3:s intäkter med 6 procent till 283 miljoner kronor (266).

Kvartalets driftöverskott blev 214 miljoner kronor (188), alltså en ökade med 14 procent jämfört med samma period 2019.

Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent till 150 miljoner kronor (127). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 19 procent motsvarande 2,49 kronor per stamaktie (2,10).

Värdeförändringar på fastigheter under Q4 uppgick till 214 miljoner kronor (325).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 318 miljoner kronor (434) vilket motsvarar 5,58 kronor per stamaktie (7,76).

Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 535 miljoner kronor (416) varav 265 miljoner kronor (542) avsåg förvärv av fastigheter och 247 miljoner kronor förvärv i joint venture.

– Det stärkta förvaltningsresultatet beror på ett större fastighetsbestånd, större bidrag från våra intresseföretag och minskade kostnader för underhåll och media under året. Att våra lokaler inte använts i normal utsträckning under 2020 och att vädret var ovanligt milt har lett till en högre överskottsgrad än vad som är troligt framgent, säger VD Andreas Wahlén.

NP3: styrelse föreslår en utdelning på 3,60 kronor (1,70 i ordinarie utdelning och 1,70 vid extra bolagsstämma) per stamaktie att utbetalas vid två tillfällen. Den totala utdelningen, inkluderat preferensaktiernas utdelning om 2 kronor, med utbetalning vid fyra tillfällen, uppgår till 49 procent (51) av det utdelningsgrundande resultatet i enlighet med utdelningspolicyn.

– I nettouthyrningen syns tydligt vilken skillnad det varit i aktivitet, primärt på grund av den rådande pandemin, jämfört med tidigare år. Aldrig har så stort hyresvärde varit föremål för omförhandling. Detta är drivet av att vi tidigt tog ställning till att vi skall hjälpa våra hyresgäster att möta de särskilda utmaningar som pandemin innebär genom affärsmässiga uppgörelser som samtidigt ger oss primärt en ökad duration. Vi har också sett en stark efterfrågan under sista kvartalet. Nettouthyrningen uppgick till 9 miljoner kronor under sista kvartalet och 18 miljoner kronor för helåret vilket indikerar en positiv efterfrågan, säger Andreas Wahlén.

Här följer en summering av NP3:s bokslut för året 2020:

• Intäkterna ökade med 8 % till 1 091 mkr (1 006).

• Driftöverskottet ökade med 14 % till 817 mkr (718).

• Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 558 mkr (487). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 9,26 kr/stamaktie (8,07).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 263 mkr (448).

• Årets resultat efter skatt uppgick till 660 mkr (789) vilket motsvarar 11,12 kr/stamaktie (13,60).

• Årets nettoinvesteringar uppgick till 1 164 mkr (458) varav 792 mkr (1 075) avsåg förvärv av fastigheter och 247 mkr avsåg förvärv i joint venture.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kr/stamaktie (3,40) vid två utbetalningstillfällen om vardera 1,80 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 252 mkr (241) vilket är en ökning med 5 %.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se