NP3 höjer utdelning efter kanonår Andreas Nelvig, vd, NP3 . Foto: NP3

NP3 höjer utdelning efter kanonår

Ekonomi

22 februari 2019

Sundsvallsbaserade NP3 arbetade hårt under 2018 vilket visar sig i rapporten som kom i morse. Bland annat höjer de aktieutdelningen avsevärt.

Under det starka gågnga året uppgick bolagets fastighetsvärde till 2,8 miljarder kronor varav 200 miljoner kronor avser orealiserad värdeförändring.

Värdeförändringarna härleds främst till förvärvade fastigheter men även till projekt i NP3:s befintliga bestånd och positiv nyuthyrning. Nettouthyrningen uppgick till 19 miljoner kronor för året och till 6 miljoner för kvartalet.

– Den positiva nettouthyrningen indikerar en fortsatt god konjunktur på hyresmarknaden. Aktiviteten är hög i samtliga av våra marknader och med fortsatt konjunkturläge och rådande ränta ser marknaden gynnsam ut, säger bolagets vd Andreas Nelvig i en kommentar till rapporten.

Styrelsens förslag till utdelning om totalt 206 miljoner kronor motsvarar 58 procent av det utdelningsgrundande resultatet och innebär en ökning om 23 procent.

Per stamaktie förslås en ökning om 11 procent motsvarande en utdelning om 3 kronor per aktie med utbetalning vid två tillfällen. Bolagets motvi bakom delad utbetalning är att få en jämnare likviditet under året som i högre grad sammanfaller med bolagets kassaflöde. Per preferensaktie föreslås en utdelning om 2 kronor med kvartalsvis utbetalning.

– För 2019 är målet att tillväxten för bolaget ska fortsätta. För att även fortsättningsvis kunna vara selektiva i våra förvärv och öka antalet möjliga affärer kan det bli aktuellt för NP3 att addera ytterligare en huvudort till beståndet under 2019. NP3s fokus är dock fortfarande norra Sverige. Vi har i början av 2019 frånträtt en del fastigheter i mellersta Sverige, främst i mindre kommuner i Värmland. Vi äger efter försäljningen fastigheter för cirka 500 miljoner kronor utanför norra Sverige, konstaterar Nelvig.

Av Redaktionen

Faktaruta

NP3:s 2018:

  • Intäkterna ökade med 24 procent till 842 mkr (677).
  • Driftöverskottet ökade med 24 procent till 590 mkr (477).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 382 mkr (315), motsvarade 6,54 kr/stamaktie (5,79).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 212 mkr (245).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 468 mkr (447) vilket motsvarar 8,04 kr/stamaktie (8,22).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 med 3,00 kr/stamaktie (2,70) med utbetalning vid två tillfällen om vardera 1,50 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 206 mkr (168) vilket motsvarar en ökning med 23 procent.

Källa: NP3

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se