NP3 har gjort en stark intäktsökning

NP3 har gjort en stark intäktsökning

Ekonomi

17 juli 2017

Bolaget har ökat sin tillväxt med över 30 procent sedan ett år tillbaka. Och fler förvärv väntas under året som kommer.

 

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 324 MSEK (239).
  • Driftöverskottet ökade med 33 procent till 225 MSEK (169).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 150 MSEK (109) motsvarande 2,76 kronor/aktie (2,16).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 130 MSEK (69).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 231 MSEK (152) vilket motsvarar 4,24 SEK/aktie (3,02).

- Under 2017 har vi fortsatt visa att NP3 är ett tillväxtbolag med en hög och trygg avkastning. Förvaltningsresultatet i vår intjäningsförmåga ökar till 329 miljoner kronor eller 6,06 kronor/aktie, det motsvarar cirka 15 procent ökning jämfört med för ett år sedan. Vi har därmed ökat intjäningen per aktie med 15 procent samt gett en utdelning om 2,40 kronor/aktie på ett år, säger bolagets vd Andreas Nelvig och fortsätter:

- Under första halvåret har NP3 nått en tillväxt i fastighetsvärde med 33 procent jämfört mot juni 2016. Totalt uppgår värdet till 7 117 miljoner kronor på rapportdagen varav 130 miljoner härrör från värdeförändringar under perioden, där cirka 20 miljoner är realiserad värdeförändring, främst drivet av sänkta avkastningskrav. Men det primära för NP3 är tillväxten i driftsöverskott, förvaltningsresultat samt en ökad total intjäning. Tillväxten i driftsöverskott och förvaltningsresultat var 30 respektive 33 procent för andra kvartalet och 33 respektive 38 procent för hela perioden.

- Vi har till detta ej tillträdda fastigheter för cirka 500 miljoner inklusive projekt som ytterligare kommer bidra till en ökad tillväxt och intjäning. Majoriteten av de ej tillträdda fastigheterna ligger i Luleå vilket är en marknad med en positiv utveckling där NP3 har sett ett behov av att växa. Förvärvet möjliggör att vi nu kan fortsätta stärka organisationen vilket vi räknar med skall ge fördelar i form av minskad vakans och ökad utveckling av våra byggrätter i affärsområdet. Generellt har vi under senaste året förvärvat fastigheter med hög potential i form av exempelvis högre vakans än tidigare. Vi har gjort det medvetna valet då priserna på marknaden är mer förmånligt på denna typ av fastigheter och för att vi har lokala organisationer som kan realisera potentialen i form av uthyrningar alternativt till- eller ombyggnationer. Ett exempel på detta är fastigheterna vi förvärvade i Östersund från Castellum.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Ekonomi