NP3 gör nyemission på aktier Foto: TT

NP3 gör nyemission på aktier

Ekonomi

5 november 2018

Nu plockar bolaget in över 300 miljoner i en nyemission med företräde för de som redan äger aktier.

 

NP3:s nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 304 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

För varje befintlig aktie i NP3, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 2 november 2018 erhålls en teckningsrätt. Sex teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny preferensaktie. Teckningskursen är 28 kronor per preferensaktie.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se