NP3 går starkt framåt

NP3 går starkt framåt

 

16 februari 2015

Med ett förvaltningsrsultat på närstan 111 miljoner och ökat fastighetsvärde om 57 miljoner stänger Anders Nelviq böckerna nöjd för 2014

Kommentar av vd Andreas Nelvig

NP3 har under årets sista kvartal noterats på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, vilket var ett mål som vi nu är glada över att vi uppnått. Noteringen var starten för något nytt: dels för oss som organisation, dels för ett fastighetsbolag i en noterad miljö med rötterna i norra Sverige. Jag är glad över den lyckade noteringen och den utveckling aktien och vi som bolag haft under året. Glädjande är även att bolaget i och med noteringen blir mer känt och att vår organisations insatser ytterligare tydliggörs. Detta kommer gynna varumärket och därmed våra affärer.

Kvartalet har företrädesvis präglats av arbetet kring noteringen och förberedelser för ytterligare tillväxt. NP3 skall växa och vi ser att rätt affärer för NP3 finns på de lokala marknaderna där vi genom vår närvaro har en god kännedom. Under kvartal fyra genomförde vi tre affärer med ett totalt värde på omkring 70 miljoner kronor, affärerna gjordes i våra regionstäder och är bra kompletteringsförvärv som ger oss en större effektivitet och gör oss mer känd på orterna, vilket är viktigt.

Totalt för året har NP3 genomfört affärer för cirka 1,5 miljarder kronor och framför allt har vi stärkt oss på de orter som vi hade prioriterat inför året, Luleå och Umeå. Med den starka tillväxt vi haft så har även detta kvartal och år ett mycket gott resultat. Att under sista kvartalet som är ett kvartal med högre kostnader beroende på vintern fortfarande kunna presentera ett förvaltningsresultat på över 1 krona per aktie (genomsnittsaktie) ger en bra signal om att vi gjort rätt affärer!

Dagens låga räntor ger naturligtvis ett stort genomslag på vårt resultat. Vi ser en framtid med ännu lägre snitträntor för NP3 då våra lånemarginaler går ner och då äldre lån förfaller mot nya. En fortsatt positiv värdeutveckling av vårt fastighetsbestånd har skett under kvartal fyra och under helåret och bidragit till vårt resultat. Totalt är värdeförändringen cirka 57 miljoner kronor eller 1,7 procent av vårt totala fastighetsvärde. Vi upplever att det idag är en större konkurrens kring våra förvärv och därav är det fortsatt prioriterat att vara aktiv på våra marknader. Vi upplever även marknaden som positiv när det gäller uthyrningsläget även om några av de förväntade uppsägningarna och de förvärvade vakanserna kommer att påverka vår uthyrningsgrad under det kommande året.

Nu tar vi ny sats för fortsatt tillväxt under 2015. Som jag tidigare nämnt kommer vi prioritera de lokala affärerna, för det är lokalt vi gör våra bästa affärer. Vi har ett tillväxtmål om en miljard kronor vilket skulle ge ett kraftigt förbättrat resultat per aktie, allt annat lika. Det är med stor tillfredsställelse jag stänger böckerna för 2014, ett år som jag med stolthet kommer se tillbaka på. Inför 2015 skall NP3 fortsätta att leverera: leverera tillväxt, resultat och ett stort engagemang för vår marknad och för våra mål.

Vill du veta vad som händer på Stockholms fastighetsmarknad? se konferens: Stockholm 2022: 500 Miljarder i utvecklingspotential.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande från NP3, för mer information vänligen kontakta: Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter Tfn 060-777 03 01