NP3 förvärvar vidare i Östersund

NP3 förvärvar vidare i Östersund

 

23 november 2015

NP3 Fastigheter AB har förvärvat fyra fastigheter i Östersund med ett underliggande fastighetsvärde om totalt 100 miljoner kronor.

Den uthyrbara ytan är i sin helhet 11 864 kvadratmeter. Därutöver tillkommer byggrätter om sammanlagt 9 500 kvm.

Hyresvärdet för fastighetspaketet ligger på 10,5 miljoner kronor och hyresdurationen ligger på 3,1 år. Största hyresgäster är MA Nordic AB, Dahl Sverige AB, Mekonomen, Däckia samt Bilprovningen. De fyra största hyresgästerna står för 65 procent av hyresvärdet. Det finns 9 procent ekonomisk vakans i beståndet men denna omfattas av en hyresgaranti under ett år. Ekonomiskt tillträde sker under november.

- Det här är en bra affär för NP3 då direktavkastningen ligger över vårt snitt samt att vi växer ytterligare i Östersund som är en prioriterad marknad. De medföljande byggrätterna ger oss möjlighet att dels växa ytterligare i regionen, dels vara med och vara en aktiv del i utvecklingen av Östersund, säger Andreas Nelvig, VD, NP3 Fastigheter

Efter affären har NP3 cirka 60 000 kvadratmeter uthyrbar yta i marknadsområde Östersund med ett hyresvärde om knappt 56 miljoner kronor. Målet är att nå 100 000 kvm i varje marknadsområde vilket NP3 har i fyra av de sex affärsområdena. NP3 har som målsättning att växa ytterligare i Östersund.

Säljare av fastigheterna är Norrporten, Dalripan Fastigheter AB samt en lokal fastighetsägare.

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015, kl. 12:00.

Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta: Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se