Np3 förvärvar 58 000 kvm i Luleå & Piteå

Np3 förvärvar 58 000 kvm i Luleå & Piteå

 

17 april 2015

NP3 Fastigheter har förvärvat hela fastighetsbolaget AB Klar-Invests portfölj om 20 fastigheter till ett pris av 435 miljoner kronor.

Hyresvärdet uppgår till nära 50 miljoner kronor årligen. Fastighetsportföljen omfattar sammanlagt 58 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och uthyrningsgraden uppgår till 95 %. Den genomsnittliga återstående löptiden för de befintliga hyresavtalen uppgår till cirka 3 år.

Förvärvet stärker flera av NP3:s marknadsområden men i synnerhet marknadsområde Luleå som växer med 43 623 kvadratmeter fördelat på 15 fastigheter i Luleå och Piteå. Köpet innebär att marknadsområde Luleå passerat 100 000 kvadratmeter i uthyrningsbar yta som NP3 har som mål för varje marknadsområde för att nå effektivitet i förvaltningen och uppnå hög marknadsnärvaro. Övriga fastigheter i köpet ligger i Umeå, Gävle och Skellefteå. De största hyresgästerna är Axfood (Willys), Pilkington och Rusta.

I och med förvärvet av AB Klar-Invest stärker NP3 sin förvaltningsorganisation i Norrbotten med en teknisk förvaltare och en affärsansvarig för marknadsområde Luleå.

- Vi har köpt en portfölj med väletablerade fastigheter med god uthyrningsgrad som vi tror kommer att kunna förbättras ytterligare. Glädjande är även att affären stärker vår organisation med två medföljande förvaltare. Vi välkomnar dem på samma sätt som vi välkomnar våra drygt 80 nya hyresgäster som förvärvet för med sig, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015, kl. 14.00.

Vill du veta mer om Fastighetsobligationer och Preferensaktier? se konferens: Fastighetsobligationer och Preferensaktier 2015-2020.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande NP3 för mer information vänligen kontakta  Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se