NP3 förhandlar om miljardförvärv NP3 med VD Andreas Wahlén förhandlar om ett miljardköp med Skellefteå kommuns bolag Skellefteå Industrihus.

NP3 förhandlar om miljardförvärv

Transaktion

23 juni 2021

NP3 Fastigheter förhandlar om förvärv av fastigheter om 1 293 miljoner kronor i Skellefteå

NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB.

Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

Fastighetsvärdet uppgår till 1 293 miljoner kronor, och fastigheterna är primärt till för industri- och lagerverksamhet.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 135 000 kvadratmeter med en tomtareal uppgående till 476 000 kvadratmeter.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 101 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent och den genomsnittliga hyresdurationen uppgår till 2,7 år.

Det finns inga garantier huruvida förvärvsavtal kommer att ingås eller inte. NP3 kommer att offentliggöra händelseutvecklingen avseende förvärvet så snart ytterligare väsentlig information finns att lämna.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se