NP3 Fastigheter på väg mot börsen

NP3 Fastigheter på väg mot börsen

Stadsutveckling

29 april 2014

Styrelsen i NP3 fastigheter AB har beslutat att påbörja förberedelserna för en notering av bolagets aktie. En notering och ägarspridning planeras ske vid årsskiftet 2014/2015.

NP3 har en stabil ekonomisk bas och god resultatgenerering. En notering förbättrar NP3s tillväxtmöjligheter ytterligare och ger bolaget en bredare ägarbas. Bolaget befinner sig iidag i en fortsatt tillväxtfas med målsättning att nå ett fastighetsvärde om 4-5 Miljarder kronor. 

"NP3 är ett norrländskt fastighetsbolag med stark lokal förankring. Nu siktar vi in oss mot en notering vilket blir ett spännande och naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Vi ser flera intressanta affärsmöjligheter i marknaden och avser att vara fortsatt aktiva på våra utvalda orter", säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter AB.

Catella Corporate Finance har anlitats som finansiell rådgivare till NP3 under noteringsprocessen.

För mer information om drift och hållbarhet av fastigheter, se World in Property konferens: Fastighetsförvaltning 2014-2018.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande NP3 Fastigheter, För övrig information, lontakta: Andreas Nelvig, VD för NP3 Fastigheter, Tel: 070-31 31 798