NP3 Fastigheter förvärvar ytterligare i Umeå

NP3 Fastigheter förvärvar ytterligare i Umeå

 

2 december 2014

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheten Vevstaken 9 av Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB till ett underliggande fastighetsvärde om 41 miljoner kronor.

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheten Vevstaken 9 av Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB till ett underliggande fastighetsvärde om 41 miljoner kronor. Vevstaken 9 är belägen på Västerslätt i Umeå i anslutning till NP3s fastighet Generatorn 7. Fastigheten omfattar cirka 10 500 kvadratmeter och största hyresgäst är Gärdin & Persson som bedriver handel med byggvaror och maskiner. Tillträde av fastigheten sker den 2 december 2014.

- Vi har ett bra fastighetsbestånd i Umeå och i och med denna affär stärker sig NP3 ytterligare i kategorin Business to business vilket är en viktig del av vår fastighetsportfölj, säger Maria Paringer Stålhult Affärsansvarig på NP3 i Umeå.

- Förvärvet gör att vi närmar oss vårt mål om minst 100 000 kvadratmeter i Umeå. I och med förvärvet äger NP3 fastigheter cirka 80 000 kvadratmeter i Umeå och totalt i koncernen cirka 485 000 kvadratmeter, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande NP3

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör,

telefon 070-313 17 98