NP3 fastigheter förvärvar 7 fastigheter i Östersund

NP3 fastigheter förvärvar 7 fastigheter i Östersund

 

26 augusti 2015

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat sju stycken fastigheter om sammanlagt 17 317 kvadratmeter och ett marknadsvärde om 95 miljoner i Östersund.

 Hyresvärdet ligger på 13,8 miljoner. NP3 tillträder fastigheterna den 1:a oktober.

Sex av fastigheterna är belägna på Odenskogs industriområde där NP3 redan äger flera fastigheter. Det finns många starka hyresgäster i beståndet bland annat Ahlsell, Almi Företagspartner och Posten. I och med förvärvet får NP3 en mer diversifierad fastighetsportfölj i Östersund. Den har tidigare varit starkt exponerad mot handel (64 %) eftersom Lillänge handelsplats varit den största delen av NP3s bestånd i Östersund. Nu kommer handel stå för 46 % och industri går från 26 % till 44 % av beståndet i Östersund.

- Det är angeläget för NP3 att växa i Östersund; en expansiv residensstad som stadigt växer och därmed är en viktig marknad för oss. Vårt mål är att nå 100 000 kvadratmeter i varje marknadsområde och detta är en bra bit på vägen för oss i Östersund. Vi vill växa ytterligare i Östersund och letar löpande efter objekt på orten, säger vd Andreas Nelvig, NP3.

Förändring i NP3s fastighetsbestånd i Östersund

  • Nya värden 1:a oktober 2015 (30 juni 2015)
  • Fastighetsvärde MSEK: 430 (335)
  • Hyresvärde MSEK: 45 (31)
  • Antal fastigheter: 11 (4)
  • Kvadratmeter: 47 000 (30 000)
  • Segment i %:
  • Handel 46 (64), Industri 44 (26), Logistik 8 (10), Kontor 2 (0)

NP3 Fastigheter har som mål att växa med 1,3 miljarder under 2015. Med detta förvärv har fastigheter köpts för 884 miljoner under 2015.

Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande NP3 för mer information vänligen kontakta Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se