NP3 emitterar 200 miljoner kronor

NP3 emitterar 200 miljoner kronor

Ekonomi

22 februari 2021

NP3 har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor

Obligationerna ligger under bolagets befintliga ramverk om 800 miljoner kronor.

Bolaget har, som tidigare offentliggjorts, den 23 september 2020 emitterat 500 miljoner kronor under ramverket. Obligationerna emitteras på kurs 100,5% av nominellt belopp vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg av 3,68 procentenheter till första inlösendag. NP3 kommer att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer och bookrunners i samband med emissionen. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se