Nordr står starkt på egna ben
– Vi har fina projekt i bra lägen i de växande storstäderna där många människor vill bo, och vi är duktiga på att skapa mervärden i stora positioner. Det är en styrkeposition att utgå från, säger Nordrs koncernchef Baard Schumann.

Nordr står starkt på egna ben

Ekonomi

2 september 2021

Under sitt första år sålde bostadsutvecklaren Nordr bostäder till ett värde av 9,3 miljarder kronor.

Sedan utköpet från Veidekke har bolaget dessutom förstärkt markportföljen med 1 700 byggrätter med ett realiserbart värde om tio miljarder kronor.

För exakt ett år sedan tillträdde Norwegian Property, Fredensborg och Union Real Estate Fund aktierna i dåvarande Veidekke Eiendom i Sverige och Norge.

Tiden som fristående bolag har börjat bra. Under det första året som självständig aktör sålde Nordr 1 760 bostäder, varav 1 319 i Sverige och 441 i Norge.

Det totala försäljningsvärdet uppgick till 9,3 miljarder, varav Nordrs andel motsvarar 8,0 miljarder.

– Vi har fina projekt i bra lägen i de växande storstäderna där många människor vill bo, och vi är duktiga på att skapa mervärden i stora positioner. Det är en styrkeposition att utgå från, säger Nordrs koncernchef Baard Schumann.

Under 2021 har Nordr förvärvat byggrätter för 1 700 bostäder, varav 1 240 I Sverige och 460 i Norge, vilket motsvarar tio miljarder i realiserbart värde.

– Vi har stärkt Nordrs markportfölj med nya projekt som befäster vår position som en av de ledande bostadsutvecklarna i Skandinavien och som kommer att bidra till värdeskapande under kommande år, säger Baard Schumann.

Under det första verksamhetsåret har Nordr bland annat skapat en gemensam koncernstruktur, etablerat en ny affärsstrategi, stärkt soliditeten och samordnat organisationerna i Sverige och Norge för att skapa gemensamma strukturer och synergier.

– Vi ser att den potential som låg till grund för köpet i högsta grad finns i bolaget. Det finns starka skäl att förvänta sig att vi ska realisera de mervärden, synergier och möjligheter vi sett framöver med hjälp av den plattform vi börjat lägga på plats, säger Baard Schumann.

Antalet bostäder i produktion uppgick 1 september till 2 348 bostäder, varav Nordrs andel är 1 865 bostäder. Totalt byggstartades 1 443 bostäder från 1 september 2020 till dags dato. Säljgraden för bostäder i produktion uppgår till 86 procent.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se