Nordr förvärvar 175 byggrätter i centrala Lund Genom förvärvet av delar av fastigheten Värmeväxlaren 3 får Nordr en aktiv och central roll i den fortsatta utvecklingen av Västerbro.Här planeras nu för nya bostäder.

Nordr förvärvar 175 byggrätter i centrala Lund

Transaktion

17 juni 2021

Nordr fortsätter sin expansion på den svenska marknaden, närmast genom ett förvärv av 175 byggrätter i centrala Lund.

Säljare är Tetra Laval och affären innebär startskottet för nya bostäder inom Lunds kommuns utvecklingsområde Västerbro.

I Västerbro planerar Lunds kommun en storskalig omvandling från industriområde till blandstad i centralt läge – ett av stadens viktigaste utvecklingsområden. Tetra Laval är en av de största markägarna inom området.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten. Lund är en fantastiskt fin stad som expanderar genomtänkt, med stor efterfrågan på bostäder i centrala lägen. Vi ser dessutom att det här följer vår strategi att förvärva större projekt i centrala områden, säger Leif Danielsson, VD, Nordr Sverige.

Genom förvärvet av delar av fastigheten Värmeväxlaren 3 får Nordr en aktiv och central roll i den fortsatta utvecklingen av Västerbro. I planerna för Västerbroprogrammet ska Västra Esplanaden bli ett nytt huvudstråk med allékaraktär, som löper igenom ett område där befintliga kolonier och grönområden bevaras och en ny park anläggs parallellt med idrottsanläggning, förskolor och bostadskvarter. Den mark Nordr förvärvar omfattar 14 800 kvadratmeter för flerbostadshus i ett slutet kvarter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se