Norconsult löser kulturhistorisk utmaning Foto: General Architecture

Norconsult löser kulturhistorisk utmaning

Stadsutveckling

11 mars 2019

Norconsult har anlitats av stadsbyggnadskontoret i Göteborg för att ta fram en detaljplan över ett av Hufvudstadens kvarter inom vallgraven i Göteborg.

- Uppgiften var mycket komplex eftersom befintliga byggnader har höga kulturhistoriska värden och alla förändringar skulle innebära stor påverkan på stadsbilden, säger Gunnar Håkansson som är uppdragsledande planarkitekt på Norconsult.

Som underlag för utformningen anordnades ett parallellt uppdrag med fem inbjudna arkitektkontor. Förslaget till detaljplan vidareutvecklades sedan utifrån ett av de inlämnade förslagen.

Hänsyn till stadsbild och kulturmiljö

I Norconsults detaljplaneförslag tas särskild hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Bland annat återskapas en historisk gårdsmiljö samtidigt som man gör plats för moderna och funktionella lokaler för kontor och verksamheter. Detta för att ge förutsättningar till att utveckla och stärka en levande stadsmiljö i centrala Göteborg.

- Uppgiften krävde ett nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, Hufvudstaden och dess arkitekt. Norconsult har spelat en aktiv roll med att hitta kreativa och nytänkande lösningar för att ro projektet i land, säger Gunnar.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se