Nivikas erbjudande kraftigt övertecknat – Första dagen med handel i våra B-aktier är en stor och viktig dag för Nivika och vi, tillsammans med våra medarbetare, är mycket glada och stolta över det stora intresset vi har mötts av, säger VD Niclas Bergman.

Nivikas erbjudande kraftigt övertecknat

Ekonomi

3 december 2021

Nivikas erbjudande är kraftigt övertecknat. Handeln i bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag.

Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.

Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och kommer att tillföra bolaget över 5 000 nya aktieägare.

Erbjudandet, exklusive övertilldelningsoptionen, utgjordes av 11 695 906 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 1 000 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolaget åtagit sig att emittera ytterligare upp till 1 754 385 B-aktier motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 150 MSEK och högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet.

Det totala värdet av erbjudandet, om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, uppgår till cirka 1 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Nettolikviden kommer att användas för att finansiera fortsatt tillväxt genom förvärv och projektutveckling med nyproduktion av bostäder samt kommersiella fastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning.

Priset i erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 85,50 SEK per aktie motsvarande ett värde på samtliga aktier i Nivika efter erbjudandet om cirka 4 825 MSEK exklusive övertilldelningsoptionen.

Erbjudandet var kraftigt övertecknat och i enlighet med vad som tidigare kommunicerats har Tredje AP-fonden (AP3), Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland AB tecknat B-aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om 600 MSEK.

Förutsatt att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, uppgår erbjudandet till sammanlagt 13 450 291 B-aktier, vilka utgör cirka 23,1 procent av kapitalet och 4,8 procent av rösterna i Nivika efter erbjudandets genomförande.

Handel i Nivikas B-aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag den 3 december 2021 och förväntad likviddag i erbjudandet är den 7 december 2021.

– Första dagen med handel i våra B-aktier är en stor och viktig dag för Nivika och vi, tillsammans med våra medarbetare, är mycket glada och stolta över det stora intresset vi har mötts av, både från allmänheten och från institutioner. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam och hållbar utveckling genom fortsatt fokus på god förvaltning och fastighetsutveckling i kombination med nya förvärv. Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare och ser fram emot att leva upp till såväl befintliga som nya aktieägares förväntningar, säger Niclas Bergman, grundare och VD i Nivika, kommenterar.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Nivika och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legal rådgivare till Danske Bank och SEB i samband med erbjudandet och noteringen. Dessutom har JLL Sweden bistått Nivika med löpande fastighetsrådgivning.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se