Nivika säljer i Gislaved

Nivika säljer i Gislaved

Transaktion

18 september 2023

Fastigheten säljs till BYGGA GWG AB som sedan tidigare äger grannfastigheten.

Fastigheten ligger på Henja Industriområde och har en totala uthyrbar area som uppgår till 3 000 kvadratmeter.

Fastigheten som säljs är Släggan 11 i Gislaved kommun. Försäljningen sker strax över fastighetens bokförda värde. Köparen tillträdde fastigheten den 15 september 2023.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se