Nivika köper selfstorage i centrala Göteborg Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvärvar Nivika fastigheten Tingstadsvassen 24:10 i Göteborg.

Nivika köper selfstorage i centrala Göteborg

Transaktion

17 september 2021

Nivika förvärvar en selfstoragefastighet i centrala Göteborg av Merx Fastighets AB till sitt dotterbolag Mitt Lager.

Nivika bedriver selfstorageverksamhet i dotterbolaget Mitt Lager sedan 2016 och har idag 11 anläggningar runt om i södra Sverige.

Anläggningarna ligger antingen centralt placerade, eller utmed huvudleder i orterna och är lättillgängliga.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvärvar Nivika, av fastighetsbolaget Merx Fastighets AB, fastigheten Tingstadsvassen 24:10 i Göteborg.

Det är en strategisk investering för Mitt Lager, som tidigare har anläggningar längs kusten norr om Göteborg. Med denna affär tar Mitt Lager klivet in i Göteborg.

Tingstadsvassen 24:10 färdigställdes så sent som 2017 och omfattar idag knappt 6 000 kvadratmeter bestående av kontor, höglager och hyrförråd för privatpersoner samt företag.

Driftsbolaget Merx Storage AB ingår i transaktionen - anläggningen skall framåt utökas ytterligare med 3 450 kvadratmeter hyrförråd.

Utbyggnaden i den existerande höglagerdelen kommer att ske i etapper. Avsikten är att verksamheten på sikt ska integreras med Mitt Lager.

– Förrådsfastigheten kommer att bli den största och mest centrala anläggningen i Göteborg med sitt läge mitt på Ringön. En lättillgänglig förrådsfacilitet för alla de som flyttat in och skall flytta in vid Backaplan, Kville, Wieselgrensplatsen, Karlastaden, Södra Älvstranden och i Centralen-området, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.

Säljarens rådgivare har varit Länsförsäkringar Kommersiellt och Jan Andréasson tillsammans med Morris Law genom Per Nylander och Racine Ashjari.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se