Nivika förvärvar omfattande byggrätter i Mullsjö Nivika har förvärvat Kärleksudden i Mullsjö. Området omfattar 30 000 kvadratmeter mark med byggrätter för bostäder, trygghetsboende och förskola.

Nivika förvärvar omfattande byggrätter i Mullsjö

Transaktion

14 oktober 2021

Nivika har tecknat avtal om förvärv av Kärleksudden i Mullsjö. Fastigheten omfattar över 30 000 kvadratmark sjönära råmark med byggrätter.

 

Byggrätterna ger möjligheter att utveckla upp till 300 bostäder samt trygghetsboende och förskola.

Mullsjö kommun har sedan tidigare antagit en detaljplan med stor potential för framtida exploatering. Kommunen växer och det finns goda kommunikationer till närliggande städer såsom Jönköping vilket ger bra förutsättningar för framtida byggnationer.

Säljare av Kärleksudden är Bränninge Gård och planerat tillträde är innan årsskiftet.

– Förvärvet i Mullsjö är en del av vår fortsatta tillväxtresa. Vi ser framtida potential i kommunen och ser fram emot att påbörja utvecklingen av Kärleksudden, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se