Nischers projekt i Östersund får bygglov

Nischers projekt i Östersund får bygglov

Stadsutveckling

27 november 2020

Bygglovet beviljades redan den 5 november då lovet skickades ut till grannar för grannehörande men först idag står det klart att ingen överklagat.

I samband med att bygglovet beviljades den 5 november medgavs ett startbesked för de förberedande markarbeten som kommunen initierat.

– Otroligt kul att vi är igång nu. Markarbetet har redan påbörjats av kommunen med trädfällning, utkörning av massor för överlast och att schakta för vår bebyggelse. När vi tar över och har beviljats vårt startbesked så kan vi omedelbart påbörja pålningsarbete, berättar Robert Vangstad, VD Nischer Properties.

Bygglovet innebär nyproduktion av 120 kvadratsmarta mindre hyresrätter som dessutom byggs med det statliga investeringsstödet. Effekten av detta är att Nischer kan bygga en hyresrättsprodukt till bostadsrättsstandard med rimliga boendekostnader.

– Vi har en otroligt fin, kostnadseffektiv och kvalitativ produkt tack vara att vi bygger med vår egen fabrik. Tillverkningen sker inomhus, standardiserat och under kontrollerade former för att på så sätt minska spill, höja kvalitén och snabba på processen. De 120 hyresrätterna kommer att produceras under andra halvan av 2021 och våren 2022 med preliminär inflyttning till hösten 2022, fortsätter Robert Vangstad.

Projektet ligger i anslutning till Valla centrum på Frösön. I Valla centrum finns matvarubutik, skola och förskola och bra bussförbindelser.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se